Bajtsoft.NET

Subiekt GT

Subiekt GT Nowoczesny, intuicyjny system do obsługi sprzedaży i magazynów.

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów firmy InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, że Subiekt to najczęściej w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

Subiekt GT jest sprawnym i szybkim systemem wyposażonym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem bardzo ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która zawiera również Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy oraz Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych zastosowany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w bezpłatnej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
 • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
 • obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
 • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);
 • pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych;
 • wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
 • pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
 • pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.

Użytkownikom, którzy chcieliby dopasować Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sferę dla Subiekta GT – dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT rozszerzą również specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z mobilnym Subiektem, oscGT i Sello stwarza całkiem nowe możliwości, sprzyjając poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mogą być sprzedawane w terenie (mobilny Subiekt) oraz w internecie – zarówno w sklepie internetowym (oscGT), jak i na aukcjach (Sello).

Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

 • Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
 • Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.
 • Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.
 • Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.
 • Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
 • Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.
 • Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
 • Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.
 • Motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
 • Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
 • Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.
 • Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
 • Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne cechy dokumentów

 • Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.
 • Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
 • Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.
 • Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
 • Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.
 • Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.
 • Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.
 • Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.
 • Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.
 • Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
 • Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
 • Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
 • Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
 • Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
 • Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.
 • Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.
 • Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
 • Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.
 • Możliwość unieważniania dokumentów.
 • Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.
 • Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych.

Dokumenty sprzedaży

 • Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.
 • Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.
 • Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
 • Sprzedaż towarów poprzez wartość.
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.
 • Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.
 • Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.
 • Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.
 • Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
 • Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.
 • Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.
 • Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.
 • Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.
 • Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.
 • Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.
 • Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
 • Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.
 • Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.
 • Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.
 • Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.
 • Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.
 • Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.
 • Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.
 • Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).
 • Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.
 • Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.
 • Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.

Dokumenty zakupu

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
 • Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.
 • Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.
 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
 • Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.
 • Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
 • Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.
 • Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

 • Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.
 • Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
 • Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
 • Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.
 • Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
 • Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.
 • Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
 • Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.
 • Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.
 • Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.
 • Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.
 • Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dokumenty magazynowe

 • Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).
 • Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
 • Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).
 • Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.
 • Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.
 • Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.
 • Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
 • Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
 • Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
 • Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
 • Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
 • Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
 • Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
 • Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GTRewizora GT.
 • Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
 • Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
 • Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.
 • Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.
 • Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.
 • Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
 • Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
 • Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
 • Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
 • Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.
 • Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.

Kartoteki

 • Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
 • Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
 • Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
 • Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.
 • Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.
 • Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
 • Możliwość definiowania 8 pól własnych.
 • Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
 • Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.
 • Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.
 • Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.
 • Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.
 • Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.
 • Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.
 • Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.
 • Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.
 • Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).
 • Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
 • Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
 • Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.
 • Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.
 • Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
 • Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.
 • Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
 • Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.
 • Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.
 • Kartoteka wspólników i właścicieli.
 • Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.
 • Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.
 • Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.
 • Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
 • Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.
 • Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.
 • Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.
 • Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.
 • Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.
 • Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostałe funkcjonalności

 • Obsługa deklaracji Intrastat.
 • Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
 • Definiowanie i generowanie wielu cenników.
 • Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.
 • Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
 • Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.
 • Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.
 • Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.
 • Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
 • Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.
 • Możliwość eksportowania i importowania wzorców.
 • Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.
 • Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
 • Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
 • Obsługa programu za pomocą klawiatury.
 • Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.
 • Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.
 • Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.
 • Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych Microsoft SQL Server.
 • Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).
 • Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
 • Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.
 • Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.
 • Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
 • Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

Urządzenia zewnętrzne – lista

Na niniejszej stronie przedstawiamy listę urządzeń dodatkowych, z którymi współpracuje Subiekt GT.

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020.

Kasy fiskalne

ModelFirmwareSubiekt
Aclas Kobra  
Adax-Fasy 3100  
Apollo Eco  
Apollo Jet  
Apollo Milano  
Dataprocess DSA 100S  
Dataprocess DSA 4000  
Dataprocess DSA 4000S  
Dataprocess DSA 4000S (2001)  
Datecs Maluch E.ko  
Datecs Maluch Plus  
Datecs MP-5000  
Datecs MP-500T  
Datecs MP-500TA  
Datecs MP55  
Datecs Semi E.ko  
Datecs Semi Plus  
Elcom Euro  
Elcom Euro Smart  
Elcom Euro-150TE Flexy  
Elcom Euro-2100TX  
Elcom Euro-500T Handy  
Elcom Euro-500TX Handy  
Elcom Euro-50TE Mini  
Elzab Alfa Extra  
Elzab Alfa Extra (przed 2001)  
Elzab Alfa Extra 2001  
Elzab Alfa Lux  
Elzab Alfa Lux 2047  
Elzab Alfa Lux 4095  
Elzab Alfa Max  
Elzab Alfa Max E  
Elzab Alfa Max E KP  
Elzab Alfa Plus  
Elzab Alfa Super  
Elzab Alfa Super 2001  
Elzab Alfa Super 2047  
Elzab Alfa Super 4095  
Elzab Delta  
Elzab Delta 2001  
Elzab Delta 20479  
Elzab Delta 9983  
Elzab Delta Lux  
Elzab Delta Lux 2001  
Elzab Delta Max  
Elzab Delta Max E  
Elzab Delta Max E LAN  
Elzab Delta Max G  
Elzab Delta Max G E  
Elzab Delta Max G E LAN  
Elzab Delta Max G LAN  
Elzab Delta Max LAN  
Elzab Eco  
Elzab Jota  
Elzab Jota 2001  
Elzab Jota E  
Elzab K102.0 
Elzab K10+2.0 
Elzab K10 Online4.0[od wersji 1.58]
Elzab Mini  
Elzab Mini 2000 PLU  
Elzab Mini 511 PLU  
Elzab Mini E  
Elzab Mini LT Online2.0[od wersji 1.58]
Elzab Sigma3.0 • 5.0 
Elzab System 600  
Fasy ECR 4100  
Fasy Smart  
Fasy Smile  
Fasy Wing  
NCR 2190  
Novitus Bonita II  
Novitus Bravo  
Novitus Lupo1.1 
Novitus Lupo E1.2 
Novitus Mała Plus1.0 • 1.10 • 2.12 • 3.2 
Novitus Mała Plus E1.10 • 2.1 • 3.0 
Novitus Mini Tax  
ModelFirmwareSubiekt
Novitus Nano E1.10 • 2.0 • 3.2 • 4.1 
Novitus Nano Online1.30[od wersji 1.60]
Novitus Next Szczegóły7.4.67.136 
Novitus PS 30001.10 • 1.11 • 2.0 • 3.0 
Novitus PS 3000 Net1.12 • 2.0 • 3.0 • 4.0 
Novitus PS 3000 Plus1.11 • 2.0 • 3.0 • 4.0 
Novitus PS 4000 E1.0 • 2.2 
Novitus PS-3000  
Novitus Sento E1.10 • 2.1 
Novitus Sento Online1.30[od wersji 1.60]
Novitus Soleo1.10 • 2.0 
Novitus Soleo Plus1.10 • 2.0 • 3.12 
Novitus Soleo Plus E2.0 • 3.2 
Novitus Tipo  
Omron GR-30/C  
Omron RS 1910  
Omron RS 2810  
Omron RS 28MF  
Omron RS 28TF  
Optimus-iC Bonita  
Optimus-iC Bonita 2001  
Optimus-iC Bravo 2001  
Optimus-iC CR-280 Plus2.0 • 3.1 • 3.2 • 3.3 
Optimus-iC CR-280 Thermal3.0 • 4.1 • 4.2 • 4.3 
Optimus-iC Emo  
Optimus-iC Fiesta  
Optimus-iC Frigo  
Optimus-iC Małe Tango  
Optimus-iC Małe Tango 2001  
Optimus-iC PS 20002.3 • 2.5 • 3.1 • 4.2 • 5.0 
Optimus-iC Rumba  
Optimus-iC Rumba 2001  
Optimus-iC System  
Optimus-iC System 2001  
Optimus-iC Tango  
Optimus-iC Tango Plus  
Posnet 2000  
Posnet Bingo  
Posnet Bingo HS  
Posnet Bingo HS 3.02  
Posnet Bingo HS EJ  
Posnet Bingo HS EU  
Posnet Bingo HS XL EJ  
Posnet Bingo Plus2.1 
Posnet Combo  
Posnet ECR  
Posnet ECR Plus  
Posnet ECR 2001  
Posnet Mobile  
Posnet Mobile 1.03  
Posnet Mobile EU  
Posnet Mobile HS EJ  
Posnet Neo  
Posnet Neo EJ  
Posnet Neo EJ Plus  
Posnet Neo EJ Standard  
Posnet Neo EU  
Posnet Neo XL EJ  
Posnet Perfekt  
Posnet Personal  
Posnet Revo  
Sancash ECR 410  
Sharp ER-A227P  
Sharp ER-A235P  
Sharp ER-A237P  
Sharp ER-A275P  
Sharp ER-A277P  
Sharp ER-A277PS  
Sharp ER-A285P  
Sharp ER-A445P  
Sharp ER-A455P  
Sharp ER-A457P  
Sharp ER-A495PF  
Sharp ER-A495PF (7 VAT)  
Sharp ER-A495PN  
Sharp ER-A495PN (7 VAT)  
Torell Euro-2000T Alpha  
Totaltax TT-1100RS  

Drukarki fiskalne

ModelFirmwareSubiekt
Chart-Elektronik Futura 33  
Elemis Giga50.0 
Elzab Cube Online6.0[od wersji 1.59]
Elzab D101.0 
Elzab FP-600  
Elzab Mera1.0 • 2.0 • 3.0 
Elzab Mera E1.0 
Elzab Mera EFV1.0 
Elzab Mera Online7.0[od wersji 1.59]
Elzab Mera TE2.0 • 3.0 
Elzab Mera TE FV2.0 • 3.0 
Elzab Mera+ TE FV4.0 
Elzab Omega  
Elzab Omega I gen.  
Elzab Sigma3.0 • 5.0 
Elzab Zeta2.0 
Emar Emar-Duo  
Emar Printo 57T1.0 • 2.0 • 3.0 
Emar Printo 57Te1.0 • 2.0 
Emar Printo Line1.0 
Emar Tempo 31.0 
Emar Tempo Pro2.0 
Farex Flex2.0 
Innova DF-1 FV2.2 • 3.1 • 3.2 
Innova Market50.2 
Innova Profit  
Innova Profit EJ2.1 • 3.1 
Novitus Bono E1.0 • 1.10 • 2.6 • 3.3 
Novitus Bono LAN E4.0[od wersji 1.58]
Novitus Bono Online1.10 
Novitus Delio Prime1.10 • 2.10 • 3.0 
Novitus Delio Prime E3.0 • 3.10 • 3.10.6 • 4.3 
Novitus Deon E1.10 • 2.0 • 3.4 
Novitus Deon LAN E4.0 
Novitus Deon Online1.40 
Novitus HD E1.2 • 2.3 • 3.1 
Novitus HD Online1.60 
Novitus Quarto1.0 
Novitus Vega Mobil1.10 • 2.0 
Novitus Vento1.10 • 1.11 • 1.12 • 2.0 • 2.10 
Novitus Vivo1.10 • 1.11 • 2.0 
Optimus-iC Spark 482G  
Optimus-iC Vega  
ModelFirmwareSubiekt
Optimus-iC Wiking  
Optimus-iC Wiking Termik  
Orhmet DF-1  
Orhmet DF-2  
Orhmet DF-3  
Orhmet Print-40  
Posnet 300139.2 • 39.3 
Posnet Combo DF FV  
Posnet DF-300  
Posnet DF-301  
Posnet DF-302  
Posnet Temo1.2 
Posnet Temo EU1.2 
Posnet Temo HS1.1 • 1.2 • 2.1 
Posnet Temo HS FV EJ1.1 • 1.2 • 2.1 
Posnet Temo HS EJ1.1 • 1.2 
Posnet Thermal39.0 • 39.1 
Posnet Thermal 2001  
Posnet Thermal 39.1  
Posnet Thermal 5V2.1 • 2.2 • 2.3 
Posnet Thermal FV3.1 • 3.2 • 3.3 • 3.4 • 3.5 
Posnet Thermal FV EJ1.1 • 1.2 • 1.3 • 1.4 
Posnet Thermal HD1.1 • 2.1 • 2.2 
Posnet Thermal HD FV EJ1.1 • 2.1 • 2.2 
Posnet Thermal HS  
Posnet Thermal HS EJ1.1 • 1.2 • 1.3 
Posnet Thermal HS FV1.1 • 1.2 
Posnet Thermal HS FV EJ1.1 • 1.2 • 1.3 
Posnet Thermal XL2.1 • 3.1 
Posnet Thermal XL2 Online1.1[od wersji 1.60]
Posnet Trio1.1 • 1.2 
Posnet Trio Online1.1[od wersji 1.59]
Posnet-Siemens ND-77  
Torell Andros1.0 
Torell Emar Duo Pro  
Torell Epson TM-T801FV1.0 • 2.0 
Upos Columba FVA  
Upos FP210FV  
Upos FP-T2001FV  
Upos FP-T260FVA  
Upos FP-T260FVA  
Upos FP-T88FVA  
Upos FP-TA10FVA  

Wagi etykietujące

ModelFirmwareSubiekt
CAS LP-15  
Dataprocess Alexia  
Dataprocess DSP-585  
Dataprocess DSP-800  
Dibal K-235  
Dibal K-255  
Dibal Waga serii 500  
Elzab Eco Print1.0 • 1.1 • 1.2 • 1.3 • 1.4 • 1.5 • 1.6[od wersji 1.58]
Elzab Proxima 30M  
ModelFirmwareSubiekt
Medesa CAT-5.1  
Medesa CAT-5.2  
Medesa Eco Label  
Medesa Proxima  
Optimus-iC DSP 800  
Optimus-iC DSP 802  
Optimus-iC DSP 803  
Optimus-iC DSP 804  

Terminale płatnicze

Elavon iCT 250  
eService iCT 220  
FirstData/Polcard Desk/3200  
FirstData/Polcard Move/3500  
FirstData/Polcard VX 520  
FirstData/Polcard VX 680 Wi-fi  
PayTel iCT 220  
Polskie ePłatności iCT 220  
Polskie ePłatności VX 510  

Czytniki kodów kreskowych

Klawiaturowe, USB, RS-232  
 

 

Wymagania systemowe

 • komputer z procesorem minimum 1 GHz (lub lepszym);
 • 1 GB pamięci operacyjnej RAM (lub więcej);
 • około 1,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym dla instalacji klienckiej;
 • system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; Windows Server 2019;
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 – bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 dostarczana jest wraz z systemem.
Przewiń do góry